tinarydberg_mobilen

Starkare hasch än någonsin

Det är så man blir tokig! Nu odlas i princip all cannabis i växthus i Europa där odlingarna övervakas noggrant för att man ska få fram så stora halter av THC som är den aktiva substansen i drogen. För tio år sedan låg halten på 8-13 procent medan den i dag ligger på 28procent. Det går alltså mycket snabbare att bli tillvand och att få men av drogen och risken för att få en haschpsykos har ökat.Hur kan haschet få vara fritt i exempelvis Holland och i vissa delstater i USA och hur kan många svenskar tro att det är ofarligt och förespråka att det ska bli legalt?!
Den enda anledningen med att öka koncentrationen är att få fram starkare doser som ger fler tunga missbrukare snabbare, som jag ser det.Tillvänjningen med starkare hasch går fortare , är mer skoningslös och medicinskt farlig och inte alls så oskyldig som den kanske en gång ansågs vara........