tinarydberg_mobilen

FN kritisk till sveriges drogpolitik- bryter mot mänskliga rättigheter               

Läs artikeln, klicka här

Sveriges narkotikapolitik får tung kritik av FN-kontoret för mänskliga rättigheter. I den betonas att människor som använder droger har lika stor rätt till vård som alla andra och att insatser som begränsar skador av missbruk, bland annat sprututbyte, ska betraktas som grundläggande mänskliga rättigheter.
– Det är varje lands skyldighet att ge individer så bra vård som möjligt, säger Flavia Pansieri som har en lång karriär i det internationella samfundet bakom sig, bland annat inom FN:s olika program för narkotikabekämpning.
Det är tung läsning-Varför har vi som land ett sådant synsätt och en eftersatt vård för våra missbrukare? Vi brukar anses som ett föregångarland-men här släpar vi efter och har i dag fler missbrukare än många andra länder inom EU. Vi ligger som nummer två!!!