tinarydberg_mobilen

”Att vi hade lyssnat på de kloka terapeuterna och tagit intryck av vad de sagt fyllde mig med ilska, förakt och hat.”

Föreläsningar

Jag erbjuder  föreläsningar om min bok.  Föreläsningen tar ca 1,5 timme inkl frågestund. Jag vänder mig till ungdomar,  föräldrar, skolpersonal, elevhälsan, idrottsföreningar, fritidsgårdspersonal etc. Jag besöker också gärna vårdpersonal, socialarbetare, polis, präster,  i princip alla som kommer i kontakt med ungdomar och vill lära sig mer för att stå förbereda sig om det skulle drabba dem själva eller någon i deras närhet. Alla behöver verktyg, kunskap för att se och förstå för att så tidigt som möjligt kunna hjälpa och förhindra liknande katastrof som jag genomlevt.


Jag har också i min närhet en nära vän till min son som också varit missbrukare men som mot alla odds lever i dag och har ett bra liv och lever för att hjälpa andra, som kan tänka sig att följa med mig ut och berätta.

Många sticker huvudet i sanden, blundar för uppenbara fakta och tror sig misstolka situationer och intala sig att det inte är så illa som det verkar. ” Jag måste ha sett fel…. Detta kan inte vara sant…..Detta skulle aldrig kunna hända i vår familj……. Jamen han/hon är ju bara allmänt glad…allmänt trött…. allmänt störig- tonåring ju….. Tusen och en bortförklaringar för att inte vilja, våga, inte anklaga med risk för totalt förnekande eller avstånd: ” Du är ju helt j-la dum…tror du verkligen det om mig?….För att klara kampen måste den startas i tid och med kunskap och insikt har du som anhörig eller medmänniska en ärlig chans att kunna hjälpa. Det gäller våra barn- våra ungdomars rätt till ett värdigt liv.

Bönen här intill är en bön man i 12-stegsmodellen ofta använder sig av för att orka möta sig själv i sitt missbruk eller i sina misslyckanden som människa-i det som tynger och drar ner. Jag tycker den så fint visar på hur vi som människor möter öden och händelser som vi inte kan förändra, som vi är allt för svaga och små att kunna förändra och heller inte ska lasta oss för utan vi ska höja blicken se framåt, samla kraft och mod att förändra det vi kan DET SKA VI FOKUSERA PÅ. Det goda ska ta över och segra.